Example ng essay tungkol sa “ang aking sarili”

Example ng essay tungkol sa “ang aking sarili”

Answer :

Ang Aking Sarili

Tulad ng ibang tao sa mundo mayroon tayong eksaktong taon, araw, buwan at mga tao na higit na nakatulong sa ating personalidad sa ating buong buhay.

Ipinagkalooban ng isang natatanging pangalan____mula sa pamilyang namuhay sa simpleng paraan. Ako ay ipinanganak sa taong__ buwan ng__ sa araw ng__, isang natatanging araw na nagbigay sa akin ng buhay at kakayahang tumayo sa tulong ng aking pamilya. Ikatlong anak nina__ at__ ,mga simpleng tao na nagpalaki sa aming magkakapatid nang puno ng pag-mamahal at pag-aaruga.

Kasama ng aking dalawa pang mga kapatid kami ay nag-aaral sa paaralang____. Ngunit dahil ako ay ikatlong ipinanganak ako ay mas huli sa taon ng pag-aaral. Nabibilang ako sa baitang __, hindi man nangunguna pagdating sa katalinuhan ngunit nangunguna naman sa mga kakayahang pang-sining.

Ako ay higit na nabibighani sa mga kulay na meron ang mga pintura kapag napahid na sa mga papel. Kung kaya’t ako ay nagsikap na kumbinsihin ang aking mga magulang upang ako ay bigyan ng permiso upang makabili ng maliliit na pintura. Maliban sa sining, aktibo rin ako sa pagsasalita ng ingles upang malinang ang aking sarili.

Naglalayon akong makapag-aral ng sining sa isang kilalang paaralan. Iyon lamang ay upang punan ang aking sariling talento ika nga ng aking guro sa sining, ang aking tunay na mithiin sa buhay ay maging isang doktor. Isang propesyong marihap matupad ngunit isang malaking karangalan para sa aming pamilya at maaring para na din sa iba.

Maliban sa aking mga hilig at mithiin sa buhay, isa sa mga bagay na palaging nasa sa isip ko ay ang aking personalidad. Ang isang taong may magandang personalidad ay higit na magtatagumpay sa buhay. Yun ang isinambit ng aking guro. Ang kabutihan naman daw ng isang tao ang makapagaangat sa kaniyang buhay ang ika naman ng aking ina.

Sa baitang na ___, higit na marami na aking isinasa-isip hindi dahil ipinipilit sa akin ng mga tao sa aking paligid kundi para na rin sa aking kinabukasan bilang isang mamamayanat indibidwal sa lipunan. Muli, ako ay nagmula sa isang simpleng pamilyang punong-puno ng pagmamahal ito ay isang sanaysay tungkol sa Aking Sarili.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Kailan maaring mawala ang dignidad ng isang tao