Example ng slogan tungkol sa sekswalidad

Example ng slogan tungkol sa sekswalidad

Answer :

Example ng slogan tungkol sa sekswalidad
Sekswalidad ay huwag kalituhan,suriin ang sarili at tanggapin ng bokal sa kalooban kung ano ang iyong tunay na kataohan.
Pre-marital sex at huwag gagawin ng mga kabataan, ikaw ay mapapahak at siguradong sa panginoon ikaw ay magkakaroon ng kasalanan.
Kasarian ng bawat isa ay dapat igalang,sapagkat ang panginoon ay nilikha tayo ng pantay-pantay, kaya paghusga sa bawat isa ay ating iwasan.
Ano nga ba ang slogan,
Ang slogan ay Motto o ang mga pariralang salita na pinagsama-sama na kung minsan ay mayroong matatalinhagang salita na ginagamit upang mas maging kaaya-aya sa pandinig ng tagapakinig. Ang slogan ay maikling salita ngunit mayroong nakaantig na nilalaman ang bawat salita,kalimitan itong ginagamit sa pulitika, mga kompanya at relihiyon upang mas madaling matatak sa isip at puso ng mga tao ang nais nilang iparating na mensahe.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Ilarawan Ang mga elemento ng mitolohiya.​