Gamitin Ang angkop na mga hudyat sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari.

Gamitin Ang angkop na mga hudyat sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari.
Ang bawat bansa ay may 1.________epiko.Mababasa sa kasaysayan na Ang 2._______epiko na naisulat ay Ang epiko ni Gilgamesh.
sa Europa, 3._______ang kasaysayan ng epiko sa Homer ng greece,4.________800 BC.
5._______ang The iliad ay Odyssey.ang mga kilalang manunulat ng epiko sa Europe ay sina Hesiod,Apollonius,Ovid,Lucan, at Statius.​

patulong po

Answer :

Ang bawat bansa ay may epiko. Mababasa sa kasaysayan na angepiko na naisulat ay ang Epiko ni Gilgamesh. Sa Europa,  ang kasaysayan ng epiko sa Homer ng Greece,4. 800 BC.  ang The Iliad ay Odyssey. Ang mga kilalang manunulat ng epiko  sa Europe ay sina Hesiod, Apollonius, Ovid, Lucan at Statius.  

Mga Salitang Hudyat Ng Mga Susunod Na Pangyayari  

Ang mga sumusunod ay ang mga salitang hudyat ng mga susunod na pangyayari:

 1. bigyang-pansin ang
 2. Muli
 3. Kasunod
 4. bilang paglalahat
 5. siyang tunay
 6. sa kabuoan
 7. siyang tunay
 8. sa umpisa
 9. Sumunod
 10. Pagkatapos
 11. saka
 12. sa madaling salita

Hati Ng Pangyayari Sa Akda  

Ang mga sumusunod ay ang mga hati ng pangyayari sa akda:

 • Simula
 • Gitna
 • Wakas

 

Our team advises readers to look into the following questions :Learning Task 2: Identify the type of persuasive technique being described.