Gawain 3. Loob o Labas?!

Gawain 3. Loob o Labas?!
Panuto: Uriin ang sumusunod na sitwasyon kung ito ay panloob na migrasyon o panlabas
na migrasyon. Gawin ito sa hiwalay na papel.
1. Namamalagi si Eron sa bahay ng kanyang tita sa Laoag magmula nang lumipat siya
galing Maynila.
2. Namasukan bilang kasambahay si Aling Maring sa mansion ng mga Ortega sa Cavite.
3. Isinakatuparan ni Aaron ang kanyang pangarap na magtrabaho sa Canada buhat nang
siya ay maging isang ganap na inhinyero.
4. Nag-cross country si Lena buhat sa Malaysia patungong London.
5. Umuwi na lamang sa Cotabato si Jayson buhat sa Tondo nang masunog ang tinitirhang
bahay doon.
6. Hindi na pinalampas pa ni Christian ang pagkakataong makapag-aral sa isang sikat na
pamantasan sa Maynila nang makuha siya bilang varsity player sa nasabing unibersidad
7. Wala ng nagawa pa si Mary Ann nang kunin siya ng kanyang mga magulang sa California
mula sa Vigan.
8. Pumunta sa Thailand ang magkakaibigang Simon, Anton at Marlon upang pag-aralan ang
kalakaran ng plastic surgery doon.
9. Nabigyan ng scholarship grant si Marvin para sa isang short course sa isang kilalang
culinary school sa California.
10. Piniling magkolehiyo ni Alex sa Lungsod ng Baguio dahil sa malamig na klima doon.​

Answer :

1.Panloob

2.Panlabas

3.Panloob

4.Panloob

5.Panloob

6.Panlabas

7.Panlabas

8.Panloob

9.Panloob

10.Panlabas

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang kahulugan ng sumidhi