GAWAIN 3

GAWAIN 3Panuto:
May mga larawan ng pakikipagkapwa tao at ang mga kabataan ay magbigay
ng deskripsiyon kung anong birtud ang nagpatatag ng pakikipagkapwa tao
at paano tayo nagiging ganap na tao.
Sa pamamagitan ng larawan ay mabigyan ang mga kabataan ng
masinsinang pagkakaintindi ng batayang Konsepto sa aralin.
1.
2.
Be
3.
4.
6​

active attachment

 

Our team advises readers to look into the following questions :Programa ng pamahalaan bilang tugon sa panganib brainly