Gawain 9, Sino ako?? Ako bilang??

Gawain 9, Sino ako?? Ako bilang?? carrot_-sabihin na nating minsan para din akong isang carrots. katulad sa tahanan kapag nagtatampo ako sa magulang ay minsan nagiging matigas ang aking ulo. ngunit kalaunay naglalaho rin sapagkat mas nangingibabaw sa aking damdamin na dapat hindi ganitong asal ang aking ipinapakita sa kanila.. itlog________ butil ng kape__________

Answer :

Gawain 9: Sino Ako?, Ako Bilang?

Sagot:

Sabihin na nating minsan para din akong isang Carrots. Katulad sa tahanan kapag nagtatampo ako sa magulang ay minsan nagiging matigas ang aking ulo. Ngunit kalaunay naglalaho rin sapagkat mas nangingibabaw sa aking damdamin na dapat hindi ganitong asal ang aking ipinapakita sa kanila.” Ang paghahalintulad ng tulad sa pahayag ay pagbibigay tulad nito sa sariling karanasa o sariling gawain bilang tao.

 

  • Itlog” dahil kahit sa hindi pagkapantay ng aking gulong ‘di tulad ng bola na perpektong bilog, ako ay may pupntahan o ako ay may direksyon. Kung minsan man ay mukhang paikot-ikot lang ako sa mga bagay-bagay ako naman ay totoo at may busilak na loob. Ako ay may layuning tunay sa pinaka looban ko.

Iba pang halimbawa:

 

  1. Matigas man ang tingin ng ibang tao sa aking panlabas na anyo, madali lang itong mabasag.
  2. Tulad ng itlog, may kakayahan akong lumaki. Ang aking buhay ay nagsisimula pa lamang.
  • Butil ng kape” dahil sa aromang aking tinataglay kahit sa munting butil, ngunit kapag naman ako’y nadurog at tinunaw sa mainit na tubig mas lumalabas ang aking tunay na tapang.

Iba pang halimbawa:

 

  1. Isang butil ng kape, walang masyadong bigat sa buhay. Ngunit aking kagandahan at kabanguhan ay bunga ng mabusising paghahanda.
  2. Marami mang uri sa mundo, tulad ng butil ng kape ang aking kahalagahan ay makikita sa tamang oras, lugar at mga taong tumutulong sa akin.

Ang mga paghahalintulad na mga ito ay maaring sumalamin sa kasalukuyang suliranin ng karamihan sa atin. Kung mararapatin ito’y panandaliang problema o paghahanda sa ating sarili sa mga susunod pa.

Nakatutulong ang paghahalintulad sa paghahanap ng mga bagay na makikita nating may koneksyon sa atin sarili, ito’y nakapaggagaan ng loob at pinapahiwatig nito na hindi lang tayo ang nakakaramdam nito.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Lugar kung saan ipinatapon si rizal ng pamahalaang espanyol