Gawain Bilang 4. Ipakita ang pagbabagong nagaganap sa demand: lagyan ng negative sign [ – ] kung ang demand ay pababa at ng positive sign [ + ] kung pataas ang demand. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.

Gawain Bilang 4. Ipakita ang pagbabagong nagaganap sa demand: lagyan ng negative sign [ – ] kung ang demand ay pababa at ng positive sign [ + ] kung pataas ang demand. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.

______ 1. Pagiging lipas na sa uso ng isang produkto
______ 2. Pagtaas presyo ng produktong pamalit
______ 3. Parol sa summer vacation
______ 4. Pagdami ng mga mámimíli
______ 5. Inaasahan ng mámimíli ang pagbaba ng presyo

Answer :

Pagbabago sa Demand

Narito ang mga tamang sagot:

  1. (-) Pababa ang demand
  2. (+) Pataas ang demand
  3. (-) Pababa ang demand
  4. (+) Pataas ang demand
  5. (-) Pababa ang demand

Explanation:

Ang paggalaw ng supply at demand at makaka-apekto sa isa’t-isa at sa presyo ng mga produkto. Kung tataas ang supply ng isang produkto, bababa ang demand at presyo nito. Kung bababa naman ang supply ng isang produkto, tataas ang demand at presyo nito.

Sa mga ibinigay na sitwasyon, makikita natin na pababa ang demand kung nawala na sa uso ang isang produkto, kung ipagbibili mo ang isang Christmas decoration sa tag-init, at kung marami ang umaasa na bababa pa ang presyo ng mga produkto. Tumataas naman ang demand sa oras na tumaas ang presyo ng isang produkto o pagdami ng mga mamimili.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang kahulugan ng marakas