Gawain sa Pagkatuto 6. Sumulat ng bukas na liham na

Gawain sa Pagkatuto 6. Sumulat ng bukas na liham nanagpapakita ng iyong opinyon ukol sa kahalagahan ng pagtanggap ng mga hamon at pagyakap sa mga oportunidad ng mga gawaing pangkabuhayan ng ating bansa. Sundin ang medelo na. nasa pahina 22 ng modyul. Gawin ito sa isang malinis na papel.
Thanks!​

active attachment
Answer :

Pagtanggap sa mga Hamon

Isang bukas na liham para sa mga manggagawa sa Pilipinas:

Magandang umaga! Ako ay isang mag-aaral na nais kayong bigyan ng isang bukas na liham. Batid ko ang hirap na dinadanas ng bawat isa lalo na ngayong may pandemya – marami ang nawalan ng trabaho, at kaliwa’t-kanan ang mga suliranin na nararanasan sa maraming industriya. Ngunit para sa akin, hindi ito panahon upang mawalan tayo ng pag-asa, sapagkat kaya nating makabangon muli.

Sa sektor ng agrikultura, nariyan ang ilang mga programa ng pamahalaan upang mas lalo nating mapabuti ang ating mga taniman. May libreng irigasyon at libreng seminar para sa mga nais pasukin ang sektor na ito.

Para sa mga nasa industriya at serbisyo, kaagapay nyo rin ang pamahalaan para kayo ay matulungan. Ang tanging kailangan lang nating gawin ay magsalita at makiusap.

Ipagpatuloy lang natin ang paggawa para sa ikauunlad ng bansa.

Lubos na gumagalang,

Isang mag-aaral.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang paraan ng pananakop sa bansang china