Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin ng mabuti ang mga katanungan. Pillin

Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin ng mabuti ang mga katanungan. Pillinat isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong kuwaderno.​

active attachment

 

Our team advises readers to look into the following questions :10. Patpat na kahoy