Gawain sa Pagkatuto Bilang 4 : Punan ng tamang sagot ang patlang. Gawin iyo sa iyong kuwaderno.

Gawain sa Pagkatuto Bilang 4 : Punan ng tamang sagot ang patlang. Gawin iyo sa iyong kuwaderno.
1.Ang mga sinauna o antigong _______ ay maaaring pagkunan ng kaalaman tungkol sa pamamaraan ng buhay sa nakaraang panahon.

2. Ang _______ ay anyo o kagamitan sa pagluluto na hinulma mula sa pulang putik o luwad.

3.Sa _______ natuklasan ang mga bahagi ng bangay.

4. Ang _______ ay ang pinakalumang sasakyang pandagat na ginagamit sa Timog Silangang Asya.

5. Ang _______ ay inukit na disenyo ng sarimanok o naga sa kahoy at nagsisilbing palamuti sa labas ng dingding ng torogan.​

Answer :

Ang mga Sinaunang Bagay

Explanation:

1.Sinauna o antigong BAGAY.

*Antigo o Sinaunang bagay ay ang isa sa pinagkukunan ng kaalaman tungkol sa uri ng pamumuhay ng mga sinaunang tao sa kabihasnan. Nagpapakita ito ng pamamaraan  ng kanilang pamumuhay, pagkain at pati na din ang kanilang mga tradisyon.

 

2. Ang mga Palayok

* Ito ay mga uri ng kagamitan na hinulma gamit ang mga kamay sa pamamaraan ng paggamit ng  mga putik o luwad.

Sinasabing ito ay tumatagal sa mahabang panahon na siya ding sinaunang gamit ng  mga kabihasnan noong unang panahon.

 

3. Sa mga Kuweba

*Sa loob ng mga Kuweba natuklasan o natagpuan ang mga Bahagi ng mga sinaunang Balangay.

Ang mga Balangay ay isang uri ng bangka o tinatawag din  Bangkang Butuan.  Ito ay gawa sa tablang may mga nakaukit na ginamitan ng panuksok at sabat.

 

4. Bangkang Balangay

*Isa itong sinaunang sasakyang ginamit ng mga naunang kabishan noong unang  panahon upang makapaglayag sa tubig.

 

5. Torogan

*Ay isang palatandaan ng katayuan ng pamumuhay noong unang panahon

Ito ay kadalasang matatagpuan sa harapang bahagi ng tahanan na inukit at ginamitan  ng disenyo ng sarimanok sa kahoy na nagsisilbing palamuti.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Paano malalaman ang mabuti