Gawain sa Pagkatuto Bílang 7: Manaliksik ka ng mga katulad na epiko sa

Gawain sa Pagkatuto Bílang 7: Manaliksik ka ng mga katulad na epiko sa
inyong bayan. Mag-interbyu ng isang historian, manunulat, o mga matatanda

sa iyong lugar. Magsagawa ng isahang pagsasalaysay ng isang pangyayari sa

kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa epiko. Isaalang-alang

ang mga panandang pandiskurso na salita na gagamitin sa pagsulat. Gawin ito

sa ságutang papel.

Pamantayan Napaka-

husay Mahusay Katamtaman

ang husay

Nangangailangan

ng Pagsasaayos

ng gawain

Naglalarawan ng mga

paniniwala, pamahiin o uri ng

pamumuhay ng isa sa mga

lugar sa Visayas.

Malikhain at masining ang

presentasyon ng pagsasalaysay.

Maayos ang diwang binuo at

nagbibigay ng impormasyon

tungkol sa epikong bayan. Lohikal

ang pagkakasunod-sunod ng mga

pangyayari sa isinalaysay na

pangyayari.

Maikli at nakakakuha ng interes

ang ang isinalaysay na kuwento.

Malinaw ang kuwentong inilalahad

na may kaugnay na pangyayari sa

epiko gamit ang mga panandang

pandiskurso​

Answer :

Epiko ni Ibalon

 

Ang epiko ni Ibalon ay isa sa mga pinakadakilang epiko na napreserba sa ating bansa. Ito ay kabilang sa kultura ng mga Bikolano sa timog Luzon.

Ang mga pangyayaring naganap sa epiko ni Ibalon na napapansin kong nangyayari din sa ating paligid sa kasalukuyan ay ang mga sakunang hinaharap ng mga Bikolano sa tuwing sasabog ang mga bulkan o magkakaroon ng mga bagyo at paglindol.

Sa epiko ni Ibalon, ang mga kahariang itinayo ni Handiong ay nawasak dahil sa pagputok ng tatlong bulkan (Isarog, Hamtik, at Culasi). Sa panahon ngayon, ang mga bayan sa Albay at Sorsogon ay nawawasak tuwing sumasabog ang mga bulkang Mayon at Bulusan. Nasabi rin sa epiko ang pag-iiba ng ruta ng mga ilog at pagkakabuo ng mga isla sa tuwing magkakaroon ng mga delubyo, na siyang nangyayari din sa Bicol Region kung may malakas na mga bagyo, kagaya na lamang ni Reming, Rolly, at Ulysses.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Gawain sa Pagkatuto 6. Sumulat ng bukas na liham na