Give me a 50 example of salitang banyaga

Give me a 50 example of salitang banyaga

Answer :

Mga Halimbawa ng Salitang Banyaga

Ang mga salitang banyaga ay mga salita na mula sa ibang wika. Ang mga ito ay galing sa mga bansang nanakop sa Pilipinas, tulad ng Espanyol at Amerikano. Karamihan sa mga ito ay pangalang tiyak, teknikal, pang-agham o mga salita na walang salin sa Filipino. Dahil nga walang salin na salita ang mga ito, ang pagbaybay kung gagamitin ito ay maaaring regular o pareho lamang ng sa orihinal na salita at iregular kung saan binabaybay ito sa Filipino. Narito ang ilang halimbawa ng salitang banyaga:

 1. bag – bag
 2. basket – basket
 3. keyk – cake
 4. bolpen – ballpen
 5. ketsap – ketchup
 6. kompyuter – computer
 7. dyip – jeep
 8. eksport – export
 9. titser – teacher
 10. interbyu – interview
 11. iskor – score
 12. telebisyon – television
 13. trapik – traffic
 14. peke – fake
 15. nars – nurse
 16. kostomer – customer
 17. babay – bye bye
 18. drayber – driver
 19. hayskul – highschool
 20. komisyoner – commisioner
 21. masel – muscle
 22. prinsipal – principal
 23. pulis – police
 24. taksi – taxi
 25. suspek – suspect
 26. sori – sorry
 27. traysikel – tricycle
 28. trak – truck
 29. radyo – radio
 30. order – order
 31. tisoy – mestizo
 32. kontrol – control
 33. miting – meeting
 34. lider – leader
 35. cheque – tseke
 36. telefono – telepono
 37. bokabularyo – vocabulario
 38. selebrasyon – celebacion
 39. tsokolate – chocolate
 40. pamilya – family
 41. kumbento – convento
 42. kumperensiya – conferencia
 43. kumbensyon – convencion
 44. isport – sport
 45. iskawt – scout
 46. iskedyul – schedule
 47. abstrak – abstract
 48. konsistent – consistent
 49. akademiko – academico
 50. bangko – banco

 

Our team advises readers to look into the following questions :Reasons for saying yes to teenage marriage: