Gumawa ng Akrostik mula sa salitang EDUKASYON.

Gumawa ng Akrostik mula sa salitang EDUKASYON.

Answer :

E- Eskwelahan

D- Dito mahuhubog ang ating intelekwal na kapasidad

U- Uunlad tayo sa pamamagitan ng pagaaral

K- Kaunlaran ng isang pamayanan ay nakasalalay sa mga kabataan

A- Ating kinabukasan sa edukasyon nagmumula

S- Sa pagaaral tayo ay matututo

Y- yayabong ang sariling kakayahan

O- Oras na ginugol sa pagaaral ay magrarasulta sa maraing impormasyon

N- Nagbibigay kulay sa buhay ng bawat isa

 

Our team advises readers to look into the following questions : Paper handouts descriptions​