Gumawa ng isang talata tungkol sa kahalagahan ng isang mabuting pagpapasya ​

Gumawa ng isang talata tungkol sa kahalagahan ng isang mabuting pagpapasya ​

Answer :

ANG KAHALAGAHAN NG ISANG MABUTING PAGPAPASYA

Mahalaga ang mabuting pagpapasya sapagkat sa pamamagitan ng mabuting pagpapasya ay nakakaiwas ang isang tao sa anumang pagkakamali.

Ang bawat tao ay may kakayahang magpasya og magbigay pasya. Ngunit, hindi lahat ng tao ay nakakapagbigay ng isang mabuting pagpapasya. Ang mabuting pagpapasya ay isang pagpapasya na dumaan sa ibat-ibang mga mahahalagang hakbang. Ang mga hakbang upang makapagbigay ng isang mabuting pagpapasya ay nagsisimula sa pangangalap ng mga kaalaman at natatapos sa pag-aaral ng mabuti sa nabuong pasya.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Kahulugan ng Malakas ang loob mahina ang tuhod