GUMAWA NG SLOGAN NA NAGPAPAKITA NG PAGMAMAHAL SA BAYAN AT PAGPAPAKITA NG PAGPAPAHALAGA SA KALAYAAN?​

GUMAWA NG SLOGAN NA NAGPAPAKITA NG PAGMAMAHAL SA BAYAN AT PAGPAPAKITA NG PAGPAPAHALAGA SA KALAYAAN?​

Answer :

Islogan tungkol sa pagpapakita ng pagmamahal sa bayan at pagpapakita ng pagpapahalaga hinggil sa kalayaan

 

  • “Maging masunurin at mapagpasakop para sa ikakasulong ng bayan”
  • “Ipakita natin sa gawa ang pagmamahal, huwag puro salita”
  • “Kalayaan ay nakakamtan na, iwasan ang pang-aabuso dito”
  • “Nasusukat ang pagmamahal natin kung tayo mismo kikilos kaayon nito”
  • “Disiplina ang kailangan para sa ikakaunlad ng ating bayan”

 

Paliwanag:

Sa pamamagitan ng mga islogan, madali natin naaalala ang mga dapat nating gawin at tungkulin para sa bayan. Nagsisilbing tagapagpaalala ito sa atin upang hindi malimutan ang mga kailangan isagawa o ikilos. Malaking tulong ito sa buhay natin para matahak ang tamang landas. Kaya sa maikling mensahe na ito na naririnig o nababasa natin ay nakakaantig sa atin na nagbibigay ng matagal na impresyon sa pamumuhay natin. Kaya huwag balewalain ang mga bagay na ito sapagkat ito rin ay para sa atin at tiyak na makikinabang tayo sa mga islogan. Alalahanin ang mga ito lagi para magsilbing gabay sa atin.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Directions/Instructions: