Gunawa ng Safeguard advertisement script ​

Gunawa ng Safeguard advertisement script ​

Answer :

Bata: Aba lagott! napakaa dami ng mga germs sa paligud! ano nang gagawin natin?

Soap Name: Wag mag-aala andito na ang (Brand Name) na may 99.9 percent protection laban sa mga bacteria!

Nanay: Wow! Totoo nga nalabanan nito ang mga bacteria sa paligid!

Soap Name: Ano pang hinihintay niyo? Gamitin niyo ako para labanan ang germs only for _ pesos!

 

Our team advises readers to look into the following questions :Role in strengthening family relationship mother