Halimbawa ng candy magasin

Halimbawa ng candy magasin

Answer :

Magasin

 

Candy Magasin

Ang Candy Magasin ay isang uri ng magasin na ang mga artikulo ay tungkol sa mga kabataan. Mga artikulo tungkol sa mga suliranin at mga kagustuhan ng mga kabataan. Karaniwang ang mga manunulat nito ay mga batang manunulat.

Mga Halimbawa ng Candy Magasin

Candy Magazine, Teenage, Teen Vogue, Cosmo Girl, Seventeen.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Halimbawa ng kakapusan sa pinagkukunang yaman