Halimbawa Ng pagninilay​

Halimbawa Ng pagninilay​

Answer :

1. Ang aking natutunan sa aralin na Isip at Kilos-Loob

Ang Natutunan Ko sa aralin na isip at kilos loob ay kung paano ko ito magagamit ng maayos o mapapanagutan. Natutunan ko rin dito ay kung paano nahahantong ang isip sa katotohanan at ang kilos loob naman ay sa kabutihan.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Discuss how the author presented the ideas of the poem up to the point where the message was presented