Halimbawa ng pangunahing kaisipan​

Halimbawa ng pangunahing kaisipan​

Answer :

Ang pangunahing kaisipan ay ang pangunahing ideyang nakapaloob sa isang talata o teksto. Karaniwang makikita natin ang pangunahing ideya sa simula o dulo ng isang talata o teksto.

Ang mga halimbawa ng pangunahing kaisipan ay matatagpuan sa simula ng pangungusap:

Ang karunungang bumasa’t sumulat ay ang kakayahan ng isang indibidwal na basahin at maunawaan ang isang teksto. Napakahalagang taglayin ng mga mag-aaral ang kakayahang ito dahil makakatulong ito sa pagpapabuti ng akademikong tagumpay. Maaaring sanayin ang mga kasanayan sa pagbasa at pagsulat sa pamamagitan ng pagbuo ng mga regular na gawi sa pagbabasa.

Ang pangunahing kaisipan ng talatang ito ay ang kahulugan ng Literacy, na nasa unang pangungusap ng talata.

Ang mga halimbawa ng pangunahing kaisipan ay matatagpuan sa huling pangungusap:

Kapag nakakaramdam tayo ng stress, maaari tayong huminto saglit sa ating mga aktibidad para magpahinga o gumawa ng mga bagay na makapagpapagaan ng ating pakiramdam. Halimbawa sa pamamagitan ng pagkain ng iyong paboritong pagkain, paglalakad sa parke, o pakikinig sa mga kanta. Masasabi rin natin sa mga taong pinakamalapit sa atin ang ating nararamdaman. Ito ang ilan sa mga paraan upang makayanan natin ang stress.

Ang pangunahing kaisipan ng talatang ito ay: kung paano haharapin ang stress, na ipinahiwatig ng huling pangungusap sa talata.

 

Our team advises readers to look into the following questions : 11. Araw ng Deklarasyon ng kasarinlan ng ating bansa.