Halimbawa ng sulat na humihingi ng tulong pinansyal

Halimbawa ng sulat na humihingi ng tulong pinansyal

Answer :

Liham ng paghingi ng tulong pinansyal

(Petsa)

(Pangalan ng nais padalhan ng sulat)

(Kayungkulan at ahensya)

(Lokasyon ng tanggapan)

Mahal naming (pangalang ng nais padalhan ng sulat),

Magandang araw po! Ako po si (pangalan ng sumulat) na sumusulat sa inyong tanggapan upang humingi ng kaunting tulong ukol po sa aking ina na si (pangalan ng ina) na kasalukuyang nakaratay sa ospitan ng (banggitin ang pangalan ng ospital) sa kadahilanang siya po ay mayroong karamdaman (ilahad ang karamdaman). Siya po ay nakaschedule na operahan sa darating na linggo, ngunit kame po ay kapos sa pambayad sapagkat ang aking ama ay isa lamang pong magsasaka at ako naman po ay umeekstra bilang tagagapas ng damo sa tubuhan ni Don Juan. Bagama’t pareho po kameng kumikita ng aking ama subalit ito po ay hindi sapat upang mapaoperahan po ang aking ina. Ako po ay taos-pusong nagmamakaawa sa inyo upang kame po ay inyong matulungan sa aming pinansyal na problema. Binigyan po lamang kame ng doktor hanggang sa susunod na linggo upang makabayad sa halagang kanilang hinihingi kung hindi ay di po nila itutuloy ang operasyon. Handa po akong magtrabaho sa inyong tanggapan bilang kapalit po ng halagang inyong maaring itulong sa amin.

Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos.

Lubos pong gumagalang,

(pangalan at lagda ng sumulat)

 

Our team advises readers to look into the following questions :1. These are found in ordinary household chemical products and anesthetics.