Ibang tawag sa industrial origin approach.​

Ibang tawag sa industrial origin approach.​

Answer :

Pang-industriyang Pinagmulan ng Pag-uugnay Ito ay tinatawag ding value added approach na kung saan ang lahat ng mga kontribusyon ng bawat industriya tulad ng agrikultura, industriya, at mga serbisyo ay nakuwenta. Ang halaga ng mga produkto ay nakasalalay sa kontribusyon ng bawat sektor sa pagproseso at paggawa ng mga kalakal at serbisyo

 

Our team advises readers to look into the following questions : 1.which of this image can be considered real?