Ilan ang kulay ng watawat ng thailand

Ilan ang kulay ng watawat ng thailand

Answer :

Ang bandila ng Thailand ay tinatawag na Thong Trairong (ibig sabihin ay Tricolour Flag).
Pula – bansa at dugo ng buhay
Bughaw – Monarkiya
Puti – kadalisayan ng Buddismo
active attachment
Our team advises readers to look into the following questions :Magbigay ng limang katangian ng isang entrepreneur.​