Ilarawan Ang mga elemento ng mitolohiya.​

Ilarawan Ang mga elemento ng mitolohiya.​

Answer :

Ang mitolohiya ay isang malaking uri ng literatura na kung saan ang madalas na tinatalakay ng mga kwento ay mga diyos at diyosa at iba pang makapangyarihang nilalang.

Our team advises readers to look into the following questions : How is quantitative research applicable across fields?​