Isa isahin ang 13 kolonya ng british sa north america

Isa isahin ang 13 kolonya ng british sa north america

Answer :

Nandayuhan ang mga British sa Hilagang Amerika noong ika-17 na siglo dahil sa persekusyon na dinanas nila sa kanilang bagong pananampalataya sanhi ng Repormasyon at Enlightenment sa Europa. Sa pandarayuhan na ito ay nakabuo ang British ng labintatlong kolonya sa Amerika. Ito ay ang mga sumusunod:

 • Delaware
 • Pennsylvania
 • New Jersey
 • Georgia
 • Connecticut
 • Massachusetts Bay
 • Maryland
 • South Carolina
 • New Hampshire
 • Virginia
 • New York
 • North Carolina
 • Rhode Island and Providence Plantations

Para mapanatili ang kanilang kolonya, ang mga British ay kumuha ng buwis mula sa kanilang kolonya. Ngunit dahil sa naging labis ang kanilang paghingi ng buwis, nagprotesta ang mga Amerikano na tinawag na Boston Tea Party.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Sino ang pangunahing tauhan sa kuwento ng Ang Ama?