Isulat ang mga tunog ng mga sumusunod na instrumentong

Isulat ang mga tunog ng mga sumusunod na instrumentong
pangmusika.
1. tambol _____________________________
2. gitara _____________________________
3. plawta (violin) _____________________________
4. cymbals _____________________________
5. trumpeta _____________________________

Answer :

1. boom! boom!

2.kling! kling!

3.eng-eng

4.klang klang

5.tutututut!

 

Our team advises readers to look into the following questions :Mga halimbawa ng mga sakuna