Ito ay batas para sa lahat ng mamamayang Roman.

Ito ay batas para sa lahat ng mamamayang Roman.

Answer :

• Ang mga Roman ay kinikila bilang pinakadakilang mambabatas ng lumang panahon. Ang kahalagahan ng Rwelve tables ay ang katotohanan na wala itong tinatanging uri sa lipunan

Explanation:

yan po ang sagot sana po ma brainlies nyo po

 

Our team advises readers to look into the following questions :Magbigay ng slogan tungkol sa karapatang pantao