Kabanata 15 el filibusterismo talasalitaan

Kabanata 15 el filibusterismo talasalitaan

Answer :

Ang Kabanata 15 ng El Filibusterismo ay pinamagatang “Si Ginoong Pasta”. Ang mga tauhan nito ay isang Isagani at Ginoong Patsa. Ipinapaliwanag ng kabanatang ito na upang makahingi ka ng tulong o makalapit ka sa isang taong makapangyarihan, kailangan mo munang mahanap ang kaibigan o kaalyado nito; sapagkat salot sa lipunan ang palasak o traydor.

 

Narito ang talasalitaan ng kabanata:

 

  • Anasan – bulung-bulongan
  • Pabulalas – pasigaw; pasambulat
  • Kondesa – asawa ng konde
  • Pangagayupapa – pagyuko, pagluhod o kahit anong kilos na sumisimbolo ng pagpapasakop; kilos ng pagbibigay galang
  • Silyon – upuang may patungan para sa mga kamay
  • Pasaliwa – pasalungat; pabaliktad
  • Pagsasapantaha – pagdududa; paghihinala
  • Pahat – kaunti; munti; maliit
  • Rector – Punong pare
  • Palikawlikaw – pasikot-sikot

 

Our team advises readers to look into the following questions :Which atom is more positive than the other in a molecule of dihydrogen oxide?