Kagamitan sa paggawa ng sapatos

Kagamitan sa paggawa ng sapatos

Answer :

Ang paggawa ng sapatos o tinatawag na shoemaking ay isang proseso gamit ang kamay sa paggawa ng isang sapatos o anumang sapin sa paa. Narito ang ilan sa mga materyales at kagamitan sa paggawa ng isang sapatos:

  • Leather o anumang uri ng materyal na gagawing sapatos
  • Soles
  • Pinag-uukitan ng pattern o pagtutularan
  • Cutter Blade o clicker blade
  • Mga kagamitan sa pantahi (mga matitibay na uri ng sinulit, makina panahi, malalaking karayom, at iba pa)
  • Shoe tacks
  • Isang uri ng pandikit
  • Pang wax o pang polish

 

Our team advises readers to look into the following questions :What is the conflict of the story tale of chunhyang