Kahalagahan ng broadcast media naglalarawan

Kahalagahan ng broadcast media naglalarawan

Answer :

Ang broadcast media ay isang paraan ng paghahatid ng impormasyon sa nakararami. Ang pagpapakalat ng impormasyon sa telebisyonradyo at pahayagan ay isang halimbawa ng broadcast media. Ito ay karaniwang gumagamit ng radio waves upang maghatid ng impormasyon sa telebisyon at radyo.Ang internet ay matatawag na ring bahagi ng broadcast media.

 

Our team advises readers to look into the following questions : An ingredients in hair dye 11 letters​