Kahalagahan ng likas na batas moral

Kahalagahan ng likas na batas moral

Answer :

Kahalagahan ng Likas na Batas Moral:

Ang likas na batas moral ay tumutukoy sa mga batas na ipinagkaloob sa tao bilang tugon sa kaniyang pakikibahagi sa kabutihan at karunungan ng Diyos. Dahil sa mga batas na ito nagkaroon ang tao ng kakayahang kilalanin ang mabuti sa masama. Sa pamamagitan din ng likas na batas moral, nagkaroon ng direksyon ang buhay ng tao. Sa pagsunod ng tao sa likas na batas moral, nakakagawa ng mabuti at naisasabuhay ang makabuluhang pakikipagkapwa. Sa kabila nito, ang likas na batas moral ay hindi lupon ng mga batas na dapat isinasaulo upang sundin sa araw – araw kundi ang paggawa ng mabuti na nagmumula sa pagkatao. Ang mga ito ay nakalapat sa konsensya na siya ring ginagamit bilang personal na panuntunan ng moral bilang tao. Ang konsensya ang ginagamit sa pagpili ng tama.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Janzen entered in a no-label relationship. What will be his consequences and obligations?​