Kahalagahan ng pagsasabi ng katotohanan

Kahalagahan ng pagsasabi ng katotohanan

Answer :

Kahalagahan ng pagsasabi ng katotohanan

 • Ang pagsasabi ng katotohanan ay nakakagaan ng konsensya.
 • Ang pagsasabi ng katotohanan ay nagkakaroon ng kapayapaan sa isip at sa puso.
 • Ang pagsasabi ng katotohanan ay nakakakuha ng tiwala ng ibang tao.
 • Ang pagsasabi ng katotohanan ay ang nag iisang paraan lamang upang malaman ng ibang tao ang totoong pangyayari.
 • Ang pagsasabi ng katotohanan ay upang mapalaya ang ibang tao sa mga maling bintang laban sa kanila.
 • Ang pagsasabi ng katotohanan ay nagagamit din upang ito ay maging leksyon sa isang tao.
 • Ang pagsasabi ng katotohanan ay magbibigay sa isang tao ng magandang reputasyon at dignidad.
 • Hindi mo na rin kailangang magsinungaling ng maraming beses kung ikaw ay nagsasabi ng totoo o gumawa ng maraming kwento para ikaw ay paniwalaan.

Ano ang kabaligtaran ng pagsasabi ng katotohanan?

Ang pagsisinungaling ay ang kabaligtaran ng pagsasabi ng katotohanan. Dahil dito, hindi nakakamit ng ibang tao ang hinahangad nilang hustisya sapagkat nagsisinungaling ang ibang tao laban sa kanila.

Ang pagsisinungaling ay dulot ng takot sa katotohanan.

Mga halimbawa ng pagsasabi ng katotohanan

 • Kung ikaw ay nakabasag ng pinggan, at nagtanong ang iyong nanay, maaari kang magsabi ng totoo sa kanya kahit siya ay magalit. Mas nakakagaan ng kalooban ang pagsabi ng katotohanan kesa sa itago ito.
 • Kung ikaw ay may kinuha sa iyong kaklase at nagtanong ang guro, maaaring umamin ka na lang sa iyong kasalanan. Sapagkat mas mapapatawad ka ng iyong kaklase at guro kung ikaw ay aamin sa iyong mga kasalanan at mangako na hindi mo na ito gagawin kahit na kailan.
 • Kung ikaw ay nakasira ng gamit ng iyong kaibigan, mas maganda kung aamin ka na ikaw ang nakasira nito at hindi ang ibang tao ang iyong ituturo sapagkat mas mahalaga ang pagkakaibigan at tiwala ng isang kaibigan kung ikaw ay aamin agad at hihingi ng tawad.
 • Kung ikaw ay tatanungin ng iyong nanay kung bakit mababa ang iyong marka sa eskwelahan, maaari mong sabihin ang katotohanan kung ikaw ay nahihirapan sa mga paksa na iyong pinag aaralan. Sa pamamagitan nito, maaari ka pang matulungan ng iyong nanay o guro na mas maintindihan pa ang iyong mga aralin at pinag aaralan.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Pagbabago sa… noon at ngayon B. pinuno ng komunidad​