Kahalagahan ng stockholm meeting​

Kahalagahan ng stockholm meeting​

Answer :

Answer: Ang stockholm meeting na dinaluhan ng mga miyembrong United nations ay mahalaga sapagkat dito tinalakay ang mga international environmental issues at kung paano mapoprotektahan ang kalikasan o ang environment.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Kahulugan ng amoy lupa