Kahulugan ng baul sa filipino

Kahulugan ng baul sa filipino

Answer :

ang baul ay isang kahon na ginagamit ng mga sinaunang tao (o kahit ung nga tao ngayon) na nilalagyan ng gamit katulad ng sapatos, damit at iba pa
Our team advises readers to look into the following questions :How lighter cameras contributed to the evolution of film making?​