Kahulugan ng guarded globalization

Kahulugan ng guarded globalization

Answer :

Base sa pangalan pa lamang nito, ang guarded globalization ay tumutukoy sa pagbibigay ng proteksyon laban sa globalisasyon. Sa pamamagitan ng guarded globalization, nagkakaroon ng interbesyon ang pamahalaan para bigyan ng proteksyon ang mga lokal na negosyo at mangangalakal laban sa epekto ng globalisasyon mula sa mga malalaking negosyante sa ibang bansa. Sa pamamagitan nito, napapangalagaan ng pamahalaan o gobyerno ang kapakanan ng mga negosyo ng mga mamamayan sa Pilipinas.

Kahulugan ng Guarded Globalizaton

  • Mula sa pangalan nito na binubuo ng salitang “guarded”, may pinapangalagaang partido sa konsepto ng guarded globalization.
  • Ang pinapangalagaan dito ay ang kapakanan ng mga lokal na negosyante sa pamamagitan ng pagkakaroon ng interbesyon ng pamahalaan upang proteksyunan sila laban sa mga malalaking negosyante sa ibang bansa. Ang halimbawa ng mga malalaking negosyante sa ibang bansa ay ang mga multinational corporations at transnational corporations kagaya ng Mcdonald’s, Burger King, KFC, Nike, Adidas, Accenture, Samsung, Apple, Lenovo, at iba pa.

Halimbawa ng Guarded Globalization

Narito ang dalawa sa mga halimbawa kung paano umiiral ang guarded globalization:

  • pagpapataw ng buwis o taripa sa mga produkto o serbisyo mula sa ibang bansa
  • pagbibigay ng subsidiya na pabor sa mga lokal na negosyante sa bans

 

Our team advises readers to look into the following questions :Epekto ng kolonyalismo sa timog silangan at silangang asya