Kahulugan ng kalamayin and loob

Kahulugan ng kalamayin and loob

Answer :

Ang ibig sabihin ng “kalamayin ang loob” ay kalmahin ang sarili o payapain ang pakiramdam. Ang pahayag na ito ay isang halimbawa ng idyoma.

 

Kahulugan ng idyoma

Tumutukoy ito sa matalinhagang pahayag (pasalita man o pasulat) na ang kahulugan ay hindi literal.

 

Kahalagahan ng idyoma

Mahalaga ang idyoma sa pagpapayaman ng wika. Ang paggamit nito ay nagbibigay ng ganda at kakaibang dating sa pagpapahayag.

 

Iba pang halimbawa ng idyoma:

  • Kahiramang suklay – matalik na kaibigan
  • Bumaha ng dugo – matinding digmaan o laban, maraming sugatan
  • Suntok sa buwan – mahirap makamtan o maisakatuparan
  • Nagpanting ang tainga – nainis o nagalit sa narinig
  • May gatas pa sa labi – bata pa
  • Di mahulugang karayom – sobrang daming tao
  • Iguhit sa tubig – kalimutan
  • Nagbibilang ng poste – walang trabaho
  • Kumukulo ang dugo – galit na galit

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang sukat ng nepal?