Kahulugan ng kalayaan

Kahulugan ng kalayaan

Answer :

Ang kahulugan ng kalayaan ay ang kilos – loob na itinakda ng isang tao ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaaring kahihinatnan at ang mga paraan upang makamit ito. Nangangahulugan ito na malaya ang taong gamitin ang kanyang kilos-loob upang pumili ng partikular na bagay o kilos. Ang konsepto ng kalayaan ay nangangahulugan na nagagawa o nakakayang gawin ng tao ang nararapat upang makamit ang pinakamataas at pinakadakilang layunin ng kanyang pagkatao.

URI NG KALAYAAN

  1. Panloob na Kalayaan – Ayon sa obserbasyon ni Santo Tomas de Aquino, nakasalalay sa kilos- loob ng tao ang kanyang kalayaan.
  2. Panlabas na Kalayaan –  Ito ang kalayaan upang isakatuparan ang gawain na ninais ng kilos-loob. Naiimpluwensiyahan ng mga panlabas na salik ang kalayaang ito. Maaaring mabawasan o maalis ang kalayaang ito sa pamamagitan ng puwersa sa labas ng tao. Kapag ang isang tao ay ikinulong, mawawala ang kanyang panlabas na kalayaan.

Tinutukoy ng Panloob na Kalayaan ng kilos-loob ang:

  • kalayaang gumusto (freedom of exercise) – ito ang kalayaang magnais o hindi magnais
  • kalayaang makapagtukoy (freedom of specification)  – ito naman ang kalayaan upang tukuyin kung alin ang nanaisin

 

Our team advises readers to look into the following questions :Look for a scenic spot in the Philippines. Study it and write atleast 5 descriptive sentences using analogy.