Kahulugan ng pag-uutos​

Kahulugan ng pag-uutos​

Answer :

PAG-UUTOS
Ang salitàng tinatawag na pag-uutos, ay isang sitwasyon kung saan ang isang indibidwal ay ipinapagawa ang isang bagay sa isa pang tao.

PANGUNGUSAP
1.) Ang pag-uutos ay iba sa pakiki-usap, dahil ang pag-uutos ay direktang sinasabi ng walang pag-aalinlangan.

2.) Inutusan ni Gemma ang anak niya na bumili ng suka at toyo sa tindahan na nasa tapat ng bahay nila.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Bakit naging mabigat ang suliranin matapos ang ikalawang digmaan