Kahulugan ng saklaw at delimitasyon

Kahulugan ng saklaw at delimitasyon

Answer :

Ang salitang saklaw at delimitasyon ay madalas nating makikita sa mga pagaaral na ginagawa ng mga professional, scientist at mga magaaral sa loob ng paaralan. Ito din ay lubos na nagagamit natin sa mga pagaaral na kailangan natin sa araw-araw. Tumutukoy ito sa nasasaklaw na dapat lamang pagaralan at meron mga limitasyon na nagsisilbing nakapokus lamang sa mga dapat na pagaralan ng isang pagaaral.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Which of these is not true about philippines islands