Kahulugan sa bawat letra ng ekonomiks​

Kahulugan sa bawat letra ng ekonomiks​

Answer :

Edukasyon, Kalusugan, Organisasyon, Negosyo, Obligasyon, Matalino, Inerhiya, Kalusugan, Sambayanan.

Our team advises readers to look into the following questions : Ano ang kahulugan ng burgis