Kailan maaring mawala ang dignidad ng isang tao

Kailan maaring mawala ang dignidad ng isang tao

a. kapag siya ay naging masamang tao
b. sa sandaling nalabag Ang kanyang karapatang pantao
c. sa oras na niyapakan Ng kanyang kapwa Ang kanyang pag katao
d. Wala sa nabanggit​

Answer :

Kailan maaaring mawala ang dignidad ng isa?

Sagot: B. sa sandaling nalabag ang karapatang tao ng isa

Paliwanag:

  • Ang basehan lang para mawala ang dignidad ng isa ay sa paglabag mismo sa karapatang tao. Pero ang dignidad au mayroon ang lahat ng tao anuman ang antas, kakayahan, uri at pinagmulan ng isa. Masasabing ito rin ang batayan kung bakit obligado ang mga tao, tayo, na maging masunurin.
  • Sa bawat kilos na tatahakin natin, mahalaga na isaalang-alang muna ang kapakanan ng ating kapuwa bago ang atin. Hindi nga makakatulong ang pagiging padalus-dalos sapagkat maaaring maiwala mo ang dignidad mo kung hindi pag-iisipian ang bawat pasiya. Gayundin, mahalagang makitungo rin tayo sa ating kapuwa sa mabuting bagay para ganoon rin ang pakitungo nila sa atin.
  • Kaya pinakikita nito na mahalaga sa ating buhay ang dignidad. Pagkaingatan ito at pahalagahan sapagkat maaari itong masira kung pabaya tayo at makasarili. Tandaan rin na isaalang-alang mo rin ang iba sa bagay na ito. Maging alerto sa mga pagkilos na gagawin natin kung nakakalabag na ba tayo sa karapatang pantao para maiwasan agad ito. Sikapin maging mabuti at magpakita ng paggalang sa lahat sapagkat karapatan ng ating kapuwa iyon.

 

Our team advises readers to look into the following questions :5 halimbawa ng moral-spiritual health