Kalakalang Trans-Sahara sa Africa​

Kalakalang Trans-Sahara sa Africa​

Answer :

Noong 3 000 B.C.E, isang masaganangkalakalan ang umunlad sa pagitan ng Hilagang Africa at Kanlurang Sudan, ang rehiyon satimog ng Sahara. Tinawag na

Trans-Sahara

ang kalakalang naganap dito. Ito ay tumagalhanggang ika-16 na siglo. Tinawag itongkalakalang Trans-Sahara dahil tinawid ngnomadikong mangangalakal ang Sahara sapamamagitan ng caravan, dala dala ang

iba’t

ibang uri ng kalakal.Ang mga mangangalakal mula sa

Carthage ay pumupunta sa Sahara

upang mamili ng mga hayop tulad ngunggoy, leon, elepante, at mgamamahalig hiyas. Sinasabi na ang mgaelepante na ginamit ni Hannibal sa

digmaang Punic laban sa Rome ay

nanggaling sa kanlurang Africa.

Salamat sana naka tulong

 

Our team advises readers to look into the following questions :10 halimbawa ng bulong sa visayas