Kasalungat na kasarian ng duke

Kasalungat na kasarian ng duke

Answer :

Duchess o dukesa

»ang asawa o biyuda ng isang duke.

»isang babaeng may hawak na ranggo na katumbas ng duke sa kanyang sariling karapatan.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Mirroring therapy were you abke to mirror emotional reactions you had towards the different scenarios in your life and aspects of your personality? How?​