Kasikahulugan at kasalungat ng magara

Kasikahulugan at kasalungat ng magara

Answer :

Ang mga kasingkahulugan ng magara ay elegante, maganda, kaakit-akit, dapper, elegante, matalino.

Ang kabaligtaran ng magara ay magulo, mal4bo, masama, P4ngit.

Karagdagang paliwanag:

Kasingkahulugan

Ang kasingkahulugan ay isang semantikong ugnayan na nagsasaad ng pagkakatul4d ng kahulugan sa pagitan ng isang pagbigkas sa isa pa, isang salita na may magkaibang anyo, ngunit may pareho o magkatul4d na kahulugan.

Wal4ng dal4wang salita ang may isang daang porsyentong pagkakatul4d. Gayunpaman, ang il4ng mga salita ay may pagkakatul4d sa isa’t isa, kaya sil4 ay itinuturing na magkasingkahulugan.

Mga kasingkahulugan

•        Ganap na kasingkahulugan

Ang mga ganap na kasingkahulugan ay mga pares ng mga salita na nagl4l4man ng mga pagkakatul4d ng semantiko sa isa’t isa na ganap o ganap na pareho sa l4hat ng konteksto.

•        Mga kasingkahulugan ng Katabi

Sa mga katabing kasingkahulugan na kail4ngang hanapin ay ang natatanging tampok na semantiko sa pagitan ng isang bil4ng ng mga salita na itinuturing na magkasingkahulugan.

Halimbawa ng mga kasingkahulugan:

marunong at matalino, masama at P4ngit.

Kasalungat

Ang mga kasalungat ay mga salitang magkasalungat ang kahulugan sa bawat isa. Ang mga antonym ay madal4s na tinutukoy bil4ng magkasalungat. Ang mga Antonym ay magkasalungat na salita na may kasalungat na kahulugan ng isang salita. Ang paggamit ng magkasalungat na salita ay kadal4sang ginagamit sa pang-araw-araw na buhay.

Mga uri ng kasalungat

•        Antonym ng Mag-asawa

Ang magkapares na kasalungat ay mga kasalungat na kinasasangkutan ng pagsalungat sa pagitan ng dal4wang salita.

•        Tambal4n na Antonym

Ang mga tambal4ng kasalungat ay mga kasalungat na kinasasangkutan ng maraming salita.

•        Antonym ng Unti-unti

Ang mga unti-unting kasalungat ay mga magkasalungat na antas.

•        Hierarchical na Antonym

Ang mga hierarchical antonym ay mga kasalungat na salita ay nasa graded na posisyon.

•        Rel4syonal na mga Antonim

Ang mga magkaugnay na kasalungat ay mga magkasalungat na salita kung saan ang dal4wang salita ay magkaugnay.

Mga halimbawa ng kasalungat:

madilim-il4w, mayaman-mahirap, matangkad-maikli.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Which of the following statements is true about opera?