Katangian ni ginoong pasta

Katangian ni ginoong pasta

Answer :

Si Ginoong Pasta, siya ang pinakasikat na abogado at  tanging may katalinuhan sa Maynila na siyang pinagtatanungan ng mga prayle sa mga araw ng kagipitan. Si isagani ay sumadya sa kanyan upang makiusap na kung maaari ay mamagitan sa pagsang ayon sa kanila kung sakaling sumangguni si don Custudio, Ngunit binigo ni Ginoong Pasta si Isagani dahil nagpasya ang abogado na huwag makialam dahil maselan ang usapan. Marami na daw siyang pag aari kaya kailangan na kumilos lamang ng naayon sa batas. Si ginoong pasta ay naglalarawan ng isang Pilipinong nagnanais na manatiling sakop ng mga Kastila ang Pilipinas.Sa makatuwid siya ang uri ng tao na pangsarili lamang ang iniisip.

 

Our team advises readers to look into the following questions :What is the skills developed in Pandanggo sa Sambalilo