Kaugalian, relihiyon, kasuotan, kultura ng pangkat etniko aeta

Kaugalian, relihiyon, kasuotan, kultura ng
pangkat etniko aeta

Answer :

Relihiyon ng mga Aeta

Nahahati ang mga Aeta sa iba’t-ibang pagsamba. Bagaman kanilang sinasabing may iisa silang kinikilalang Diyos, pero makikita ang kanilang pagkakaroon ng iba’t-ibang gawaing espiritismo anupat kinikilala pa nga nila na maraming mga “espiritu” sa bawat bagay sa paligid na maaaring makaapekto sa kanila. Isa na dito ang Espiritu ng Bundok Apo.

Sa ilang pagkakataon, makikita mismo ang kanilang mga ritwal ng panalangin sa kanilang mga sayaw bago at pagkatapos na humuli ng baboy. Sa gabi bago sila manghuli ng mga yamang-dagat, sumasayaw sila upang humingi ng tawad sa mga isda at paghingi ng biyaya na makahuli ng marami.

Ang ilan sa kinikilala nilang diyos ay ang mga sumusunod:

Tigbalog- pinanggagalingan ng buhay at lakas

Lueve- nangangalaga sa yaman at ani

Amas- gumagabay ang mga Aeta sa pag-iibigan, pagkakaisa at kapayapaan

Binangewan- responsable naman sa pagbabago, pagkakasakit at kamatayan

Kedes – Ang diyos sa pangangaso

Pawi – Ang diyos sa kagubatan

Sedsed – Ang diyos ng dagat

Pananamit ng mg Aeta:

Simple lamang ang kanilang pananamit. Ang mga babae ay nagsusuot ng tealang ibinalot sa kaniyang palda. Ang mga may-edad ng mga babae ay nagsusuot ng telang gawa sa isang balat ng puno samantalang ang mga lalaki naman ay may saplot lamang pang-ibaba. Sa ngayon, sila ay nagdadamit na nang pang-itaas.

Kultura ng mga Aeta

Isa sa kanilang kilalang tradisyon ay ang pagsusugat ng katawan. Ito ay sadyang pagsusugat sa kanilang katawan at pagsusunog upang makabuo ng peklat.

Isa sa kanilang palamuti sa katawan ay ang pagpipingas ng ngipin. Ang kanilang paggamot ay galing sa mga herbal na kaalaman.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Ano po ba ang kahulugan ng Parangal?