Kauna unahang parabula sa lebanon at jordan

Kauna unahang parabula sa lebanon at jordan

Answer :

ang kaunaunahang parabula sa LEBANON AT JORDAN ay ang
parabulang “ang puno ng igos ay mag-usbong” “the fig tree has budded”

 

Our team advises readers to look into the following questions :Learning task 4