Larawan o simbolo na nagpapakita ng katarungan

Larawan o simbolo na nagpapakita ng katarungan

Answer :

Scales Of Justice

Ang Scales of Justice ay isang babaeng nakapiring na may hawak na timbangan. Ang nirerepresenta ng dalawang timbangan ay katotohanan at katarungan.

Sa aking palagay ay maganda ang representasyon ng larawan. At sa tingin ko ang pangkalahatang mensahe nito ay ang batas ay walang kinikilingan mahirap ka man o mayaman, sikat man o hindi.

 

active attachment
Our team advises readers to look into the following questions :Saan ginagamit ang keyboard