Limang halimbawa ng prinsipyo ng solidarity​

Limang halimbawa ng prinsipyo ng solidarity​

Answer :

Halimbawa ng prinsipyo ng solidarity:

Sama-samang pagtakbo para sa kalikasan

Bayanihan at kapit-bahayan

Halimbawa ng prinsipyo ng subsidiarity:

Karapatan – karapatan ng bawat indibidwal katulad nalang sa pagiging manggagawa, bawat isa sa atin ay may karapatang magsalita kung may mali, sumusobra o nang-aabuso na ang mga nakatataas sa atin. (Human rights – karapatang pantao)

Kalayaan – kalayaan ng bawat indibidwal katulad nalang sa botohan o halalan, may kalayaan ang bawat isa sa atin na pumili kung sino ang gusto nating mamuno o mahalal.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Learning Task 2: All plants that bear flowers are called flowering plants. Flowers are useful in the process of fertilization among plants. Below is a figure showing the parts of a flower involve in fertilization. Study the figure and label the parts of a flower.​