Lumalalang polusyon sa morocco

Lumalalang polusyon sa morocco

Answer :

Polusyon

Ang polusyon ay isang suliraning pang kapaligiran. Ito ay maaaring tumukoy sa pagkakaroon ng maruming paligid o hindi kaya ay ang pagkasira mismo nito. Noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin nating nararanasan ang polusyon.

May iba’t ibang uri ng polusyon, at ang ilan dito ay:

  • Polusyon sa tubig
  • Polusyon sa lupa
  • Polusyon sa hangin
  • Polusyon sa ingay

 

Polusyon sa Morocco

Noong taong 2013, lumabas sa isang pahayagan ang tungkol sa lumalalang polusyon sa Morocco.

Ang Morocco ay isang bansa na matatagpuan sa Hilagang Africa. Ang tubig sa rehiyon ay nababalot ng polusyon na sanhi ng pagtaas ng industriyalisasyon sa rehiyon at direktang pagtatapon ng basura sa mga karagatan.

 

Mga dapat gawin upang masolusyonan ang polusyon

  1. Pag aralan ang 3 R’s o Reduce, Reuse, Recycle
  2. Iwasan ang pagkakalat
  3. Bawasan ang paggamit ng mga produktong gawa sa plastik

 

Pag aralan ang 3 R’s o Reduce, Reuse, Recycle

Bilang mga indibidwal, and pinakamadaling hakbang na maaari nating gawin ay turuan ang ating mga sarili hinggil sa proseso ng pagrerecycle. Ang reuse ay tumutukoy sa muling paggamit ng mga bagay. Ang halimbawa nito ay sa halip na itapon ang plastic na pinaglagyan ng groceries ay maaari muli itong gamitin bilang lalagyan sa susunod na pamimili ng groceries.

Ang reduce ay ang pagbawas sa mga basura na ating nilalabas, at mga gamit na ating ginagamit. Ang recycle ay ang proseso ng paggawa ng mga bagong bagay mula sa mga basura.

 

Iwasan ang pagkakalat

Ang isa pang pinakamadaling gawin ay ang pag iwas sa pagkakalat. Kung mayroon tayong balat ng kendi, hangga’t maaari ay ibulsa natin ito at itapon sa tamang tapunan. Huwag dana natin itong itapon sa karagatan o anumang anyong tubig.

 

Bawasan ang paggamit ng mga produktong gawa sa plastik

Kung ikaw ay mahilig gumamit ng social media ay malamang napanood mo ang video ng pagtanggal ng straw mula sa turtle. Ang mga straw ay gawa sa plastik at kadalasan ay napupunta ito sa mga karagatan. Ito ay nalulunok ng mga isda o hayop sa karagatan.

Bukod dito, ang plastik ay inaabot ng isandaang taon bago natural na mabulok. Napakahabang panahon ito.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Mga ambag ng kabihasnang china