Mabuting dulot ng globalisasyon

Mabuting dulot ng globalisasyon

Answer :

Globalisasyon  

Ang globalisasyon ay ang pagpapalawig, pagpaparami, at pagpapatatag ng mga koneksyon at ugnayan ng mga bansa sa kapwa bansa, at bansa sa mga international organization sa aspekto ng ekonomiya, politika, kultura at kapaligiran.  Ito ay ang pagsusulong ng pandaigdigang kalakalan o international trade sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga pambansang hangganan at pagbabawas sa paghihigpit sa pag-angkat ng mga produkto.

Mabuting Dulot ng Globalisasyon

 • Nagbabago ang pamumuhay ng mamamayan
 • Pagtangkilik sa produktong tatak kanluranin, kulturang asyano.
 • Pagbabago at pag-unlad ng isang bansa.
 • Malakas na pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang bansa.
 • Umuunlad ang bansa.

Masamang Dulot ng Globalisasyon

 • Humina at nabura ang pambansang pagkakakilanlan.
 • Nagiging pamantayan ang wikang Ingles at iba pang wika kaysa sa wikang pambansa
 • Nalulugi ang lokal na namumuhunan.
 • Mas napapaboran at kinikilala ang mga hindi lokal na produkto

Dahilan ng Pagsisimula ng Globalisasyon

 • Pagpapalala sa problemang ekonomiya ng maralita.
 • Paglaki ng agwat sa maunlad at umuunlad na bansa.
 • Lumala ang pagitan ng mahihirap at mayayaman.
 • Karaniwang agrikultura ang pangunahing kabuhayan ng mga papaunlad na bansa
 • Bunga ng malawakang kahirapan at mahigpit na pangangailangan sa dolyar, ikinokompromiso ng mga pamahalaan ng mga papaunlad na bansa ang kanilang pambansang interes.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Pagtungo ni pangulong quezon at kanyang pamilya sa australia anong date​